Von unseren Städtepartnern

Notizie da Ronchi dei Legionari

È con grande gratitudine e un briciolo di malinconia che salutiamo Daniela Vittori, una figura chiave nel nostro Comune che ha recentemente raggiunto il meritato traguardo della quiescenza. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo spirito collaborativo hanno lasciato un segno indelebile, specialmente nei rapporti con i nostri comuni gemellati di Metlika e Wagna.

Durante questi anni di lavoro, Daniela ha lavorato instancabilmente per promuovere la cooperazione e lo scambio culturale con i nostri partner internazionali. Il suo ruolo è stato cruciale nel consolidare i legami tra le nostre comunità, facilitando progetti congiunti, visite ufficiali e programmi di scambio che hanno arricchito la nostra esperienza locale.
In particolare, il suo lavoro ha contribuito a rafforzare i legami con i nostri comuni gemellati in Austria e in Slovenia. Grazie alla sua passione e alla sua competenza, abbiamo potuto approfondire la comprensione reciproca, promuovere lo sviluppo economico e culturale e affrontare sfide comuni in modo collaborativo.
Oltre al suo ruolo ufficiale, responsabile del servizio affari istituzionali, segreteria, istruzione e cultura del Comune di Ronchi dei Legionari, Daniela ha anche dimostrato una straordinaria capacità di costruire relazioni interpersonali solide e durature. La sua gentilezza, la sua pazienza e il suo impegno nell'ascoltare e comprendere le esigenze delle persone hanno reso il nostro Comune un luogo migliore e più inclusivo.
Mentre Daniela inizia un nuovo capitolo della sua vita, è importante riconoscere il suo importante ruolo legato alle collaborazioni con gli amici di Wagna e Metlika. Il suo lavoro ha gettato le basi per un futuro di partenariati prosperi e di scambio reciproco, che continueremo a coltivare.
A Daniela, vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per il suo straordinario contributo e augurarle tutto il meglio per il futuro. Il suo spirito di cooperazione e il suo esempio di leadership continueranno a ispirare e a guidare la nostra comunità nel perseguire la strada della collaborazione internazionale e della crescita condivisa.

Grazie Daniela, per tutto ciò che hai fatto.

Sindaco
Mauro Benvenuto

 


Praznični december in grajsko drsališče v Metliki

Decembra lani je Občina Metlika že drugo leto zapored odprla grajsko drsališče v parku na Trgu svobode. Postavila ga je z željo, da k zimskim športnim aktivnostim privabi čim večje število otrok ter hkrati zagotovi možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij.

Za raznovrsten kulturno-glasbeni program ter pestro ponudbo hrane in pijače lokalnih ponudnikov je poskrbel Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, za nemoteno obratovanje drsališča vseh enaintrideset dni pa je skrbela Športna zveza Metlika. Slednja je zagotovila tudi živahen spremljevalni program, v katerem je sodeloval Hokejski klub Dolenjske Toplice, ki je prikazal treninge hokeja. Zaradi velikega zanimanja med mladimi je Športna zveza dodatno poskrbela za izposojo hokejske opreme in tako omogočila vsakodnevne urice hokeja.
Na drsalke se je v osmih dneh, ko so bili organizirani športni dnevi, postavilo več kot 450 otrok iz osnovnih šol Metlika, Podzemelj in Milke Šobar Nataše Črnomelj. Drsališče je bilo med počitnicami odprto tudi v dopoldanskem času, tako da se je drsanja lahko udeležilo še 78 predšolskih otrok iz Otroškega vrtca Metlika, saj je Športna zveza zagotovila učitelje in trenerje drsanja iz Športno atletskega društva Mavrica iz Domžal.
Drsališče je skupno obiskalo nekaj več kot 3.000 obiskovalcev. Tisti, ki niso zbrali poguma za vragolije na ledeni ploskvi, so lahko na odprtem prizorišču spremljali devet koncertov različnih glasbenih skupin in zborov, otroško predstavo, prihod Dedka Mraza in obiskali praznični sejem ali Festival penin v organizaciji Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Društva vinogradnikov Metlika, JSKD OI Metlika, KD Pridi zvečer na grad in Športne zveze Metlika. Za celostno praznično okrasitev je poskrbela Cvetličarna Brinc.

Drsališče v Metliki ni le ledena ploskev za drsanje, temveč je prostor povezovanja, sodelovanja, druženja in prazničnega dogajanja, ki ga lahko pričakujemo in se ga veselimo tudi v letu 2024.